Adresas: 
Žemoji g. 9, Biržai
Tel.: 450-31539

El. paštas: 
info@lddrugelis.lt
Internetinė svetainė: 
http://www.lddrugelis.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Panevėžio apskr. Biržų r. sav.
Švietimo pagalba

Lopšelyje - darželyje vaikams teikiama logopedo pagalba:

  • Su vaikais dirba metodininko kvalifikacinę kategoriją turinti logopedė
  • Logopedė tikrina vaikų kalbą, skiria logopedines pratybas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų
  • Konsultuoja tėvus


Lopšelyje - darželyje dirba Vaiko gerovėsi komisija, kuri:

  • Logopedės teikimu svarsto vaikų, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų, sąrašą
  • Aptaria vaikų, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų ugdymo(si) pokyčius
  • Konsultuoja tėvus (globėjus) ir teikia jiems metodinę pagalbą vaiko ugdymo klausimais
  • Konsultuojasi su Biržų PMMMC specialistais